Wrocławskie odpady – po nowemu

Po wprowadzeniu nowych przepisów wrocławskie odpady i ludzie na początku nie byli pocieszeni. Bo tu nowe kosze trzeba, nowe worki i kontenery. A co za tym idzie? Koszt, koszt, koszt. Tego najbardziej obawiali się mieszkańcy. Po kilku miesiącach sprawa wygląda inaczej. Opinia większości mieszkańców jest pozytywna, wzrastają morale. Wrocławskie odpady już nie tylko są segregowane, […]

Gospodarka odpadami

Człowiek czerpiąc bogactwa jakimi obdarza go środowisko naturalne, korzystając z naturalnych zasobów przyrody, poddaje go niebywale ciężkiej próbie, gdyż długoterminowa eksploatacja tychże zasobów przyczyniła się w znacznym stopniu do zachwiania równowagi ekologicznej. Stanowi to jedynie jeden z czynników, który negatywnie wpływa na kondycję środowiska naturalnego. Niewłaściwa gospodarka odpadami to przykład kolejnego niszczycielskiego aspektu. Szereg zaniechań, […]

Gospodarka odpadami Wrocław

Gospodarka odpadami w mieście Wrocław jest bardzo efektywna. Miasto Wrocław może się szczycić wieloma sukcesami z zakresu ochrony środowiska. Gospodarka odpadami to przede wszystkim wszelkie działania związane ze zbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów. Ważne jest też aby był sprawowany należyty nadzór nad miejscami w których unieszkodliwia się odpady. Zasady jakimi kieruje się gospodarka odpadami […]

Firma 10 | Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress