Gospodarka odpadami

Człowiek czerpiąc bogactwa jakimi obdarza go środowisko naturalne, korzystając z naturalnych zasobów przyrody, poddaje go niebywale ciężkiej próbie, gdyż długoterminowa eksploatacja tychże zasobów przyczyniła się w znacznym stopniu do zachwiania równowagi ekologicznej. Stanowi to jedynie jeden z czynników, który negatywnie wpływa na kondycję środowiska naturalnego. Niewłaściwa gospodarka odpadami to przykład kolejnego niszczycielskiego aspektu. Szereg zaniechań, błędów, które popełnia każdego dnia człowiek, w istocie stwarza, być może nieodwracalny krąg, który niesie ze sobą wiele zagrożeń dla życia i prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Cały ten problem rozkłada się raczej na wielu płaszczyznach życia i świadomości ludzkiej. Codzienność człowieka pozbawiona jest refleksji na takie tematy jak: degradacja środowiska, klęska ekologiczna, gospodarka odpadami, recykling czy racjonalne kształtowanie środowiska. Człowiek musi spojrzeć na te aspekty perspektywicznie i wielopoziomowo. Obecnie przed społeczeństem na całym świecie zostało postawione wyzwanie i wielki trud, jakim jest zahamowanie rosnącej degradacji środowiska naturalnego. Należy zatem uświadamiać i edukować, począwszy od najmłodszych pokoleń. Istnieje wtedy możliwosć i szansa ku temu, by wyrabiać prawidłowe nawyki i zachowania u ludzi, które w dłuższej perspektywie czasowej przełożą się na poprawę sytuacji w środowisku, zmniejszenie ilości odpadów oraz ograniczenie zużycia surowców naturalnych. Wielu ludzi uznaje to za banalne wręcz sprawy. Właściwe sortowanie śmieci z plastku, szkła czy makulatury, które następnie poddaje się procesowi recyklingu, często jest pomijane, mimo iż nie sprawia to większych trudności. Można by pokusić się o stwierdzenie, że problemy te nie zostaną rozwiązane dopóki każdy z nas nie pokusi się o choćby chwilę refleksji.

Be Sociable, Share!


7 − cztery =

Firma 10 | Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress